zamknięcie menu

Dostępność cyfrowa WCAG 2.1

Jeżeli właścicielem serwisu jest podmiot publiczny, strona musi spełniać wymogi opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Zwiększ przewagę konkurencyjną swojej firmy

  • Poznaj potrzeby swoich użytkowników
  • Odkryj dobre praktyki tworzenia dostępnych stron
  • Dowiedz się, czy dostępność cyfrowa jest również dla Ciebie.
Zdobądź bezpłatnie

Wpisz adres e-mail i pobierz bezpłatnie materiały.

Serwisy internetowe podmiotów publicznych, powinny spełniać kryteria dostępności cyfrowej. Wymogi te reguluje Ustawa z 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa jest dostępna cyfrowo, jeżeli spełnia wymagania standardu WCAG na poziomie AA.

4 Zasady dostępności cyfrowej

Postrzegalność

Informacje zawarte na stronie muszą być podane w sposób umożliwiający ich odbiór przez osoby z różnymi ograniczeniami (chodzi np. o dodanie tekstu alternatywnego do zdjęć dla osób niewidomych, zapewnienie audiodeskrypcji dla materiałów filmowych, wyraźne oddzielenie treści od tła)

Funkcjonalność

Zapewnienie możliwości sprawnego poruszania się po stronie, unikanie tak zwanych pułapek klawiaturowych, możliwość łatwego skalowania strony za pomocą domyślnych skrótów klawiaturowych.

Zrozumiałość

Zamieszczenie treści, która może być łatwo zrozumiana przez odbiorców, stosowanie przyjętego układu artykułów zgodnie z hierarchią nagłówków.

Solidność

Zapewnienie prawidłowego działania strony na urządzeniach obsługiwanych przez użytkowników.